Ahoj Jáchyme,

omlouvám se za pátek i zítřek. V pátek jsme měli rodinnou akci a zítra mám 
jednání, které už nejde posunout.

Petr 

----- Original Message -----
From: Jáchym Čepický
[mailto:jachym.cepi...@gmail.com]
To: FreeGeoCZ
[mailto:freegeocz@fsv.cvut.cz]
Sent: Fri, 25 Nov 2016 21:34:40
+0100
Subject: [FreeGeoCZ] Náhradní termín členské schůze spolku
Otevřená GeoInfrastruktura


> Ahoj,
> 
> moc se omlouvám za monotematické maily.
> 
> Podle §257 Obč. zákoníku svolává předseda spolku Otevřená 
> GeoInfrastruktura "Náhradní zasedání členské schůze" [1].
> 
> Místo: Schůze bude opět "virtuální" na serveru Slack.com v týmu 
> "osgeo-cz" [2].
> 
> Pro jistotu jsem všem registrovaným členům poslal ještě pozvánku do
> týmu.
> 
> Datum a čas: Schůze se bude konat v úterý 29.11.2016 od 10:00 do 11:00 
> hod CET.
> 
> Na programu bude zejména změna stanov, přidání bodu do členství:
> 
> """
> Členství člena, který se bez omluvy nezúčastní členské schůze, se
> stává 
> čestným členstvím. Omluvu člen doručuje k rukám předsedy spolku
> písemně 
> (i elektronicky, tedy e-mailem či do datové schránky spolku) nejpozději 
> před začátkem členské schůze. Změnu členství členovi oznamuje
> předseda 
> písemně e-mailem a zároveň o se tato změna uvede v zápisu ze členské
> 
> schůze. Proti změně členství je možné se odvolat do 15
> kalendářních dní 
> od oznámení změny. V případě pochybností je za termín oznámení
> považován 
> termín zveřejnění zápisu ze členské schůze na webových stránkách
> spolku. 
> O odvolání rozhoduje výkonná rada spolku.
> """
> 
> Díky všem za pozornost a účast, za případné technické komplikace se 
> omlouvám - doufám, že Slack je pro vás OK.
> 
> Jáchym - předseda
> 
> P.S. Možno použít i Anroid aplikaci [3], stejně jako Apple [4] a Windows
> [5]
> 
> [1] http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89/zneni-20140101#p257
> [2] https://osgeo-cz.slack.com/messages/general
> [3] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Slack&hl=cs
> [4] https://itunes.apple.com/app/slack-app/id618783545?ls=1&mt=8
> [5] https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/slack-beta/9nblggh1jj9h
> 
> -- 
> Jachym Cepicky
> e-mail: jachym.cepi...@gmail.com
> twitter: @jachymc
> _______________________________________________
> FreeGeoCZ mailing list
> FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
> http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz
> 

_______________________________________________
FreeGeoCZ mailing list
FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz

Reply via email to