On 2011-03-12, at 20:06, tomasz.napier...@allegro.pl wrote:

> Hi,
> I'm trying to install FreeIPA 2.0. RC3 on fresh, minimal F14 box, but it 
> fails for some reason:

Looks like the problem is that my realm is different than domain name (QXLTEST 
vs. DC2). After accepting defaults installation was completed succesfully. Can 
anybody confirm?

Regards,
-- 
Tomasz Z. Napierała
Systems Architecture Engineer,
IT Infrastructure Department
Allegro Team
http://www.allegro.pl/

Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. 
Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 
33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.


_______________________________________________
Freeipa-users mailing list
Freeipa-users@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/freeipa-users

Reply via email to