On 2011-03-29, at 10:20, Martin Kosek wrote:

> On Tue, 2011-03-29 at 00:08 +0000, Steven Jones wrote:
> 
> What is a content of _ldap._tcp.ipa.ac.nz DNS SRV record? IPA client
> installation uses this DNS record in an autodiscovery of IPA server in
> the given DNS domain.

In AD managed zone that would be domain controller itself.

pz
-- 
Tomasz Z. Napierała
Systems Architecture Engineer,
IT Infrastructure Department
Allegro Team
http://www.allegro.pl/

Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. 
Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 
33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.


_______________________________________________
Freeipa-users mailing list
Freeipa-users@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/freeipa-users

Reply via email to