On 4 lis 2011, at 14:52, Rob Crittenden wrote:

> Can you provide more context from the client install log (or the whole log)?


Sure:
http://pastie.org/2810505

One more thing:in that domain (.dc2) there is already working IPA 1.x, and we 
have DNS entries pointing to that installation. It might be KDC autodiscovery 
issue, but how can I disable auto discovery?

Regards,
-- 
Tomasz Z. Napierała
Systems Architecture Engineer,
IT Infrastructure Department
Allegro Team
http://www.allegro.pl/

Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. 
Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 
33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME cryptographic signature

_______________________________________________
Freeipa-users mailing list
Freeipa-users@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/freeipa-users

Reply via email to