Re-created replication file and run ipa-replica-install o fresh CentOS 7 server.

It is still giving the same error:

---------------------
2015-02-24T21:40:54Z DEBUG Process finished, return code=1
2015-02-24T21:40:54Z DEBUG stdout=Loading deployment configuration from /tmp/tmpR56_Ck.
Installing CA into /var/lib/pki/pki-tomcat.
Storing deployment configuration into /etc/sysconfig/pki/tomcat/pki-tomcat/ca/deployment.cfg.
Installation failed.


2015-02-24T21:40:54Z DEBUG stderr=pkispawn : WARNING ....... unable to validate security domain user/password through REST interface. Interface not available pkispawn : ERROR ....... Exception from Java Configuration Servlet: Error while updating security domain: java.io.IOException: 2
--------------------.

On 02/24/2015 06:06 PM, Rob Crittenden wrote:
West, Jani wrote:
Thank you for the tip,

Just created new /root/cacerts.p12. Should I import it to the CA somehow
or just restart the ipa server?

Will reset the new replicate vm to clean CentOS 7 installation without
any leftovers from ipa-replica-install.


Re-run ipa-replica-prepare and it will pick up the new file. Use that
newly prepared file on your replica and hopefully that will do the trick.

rob--
-- Jani West  --  jw...@iki.fi  -- +358 40 5010914 --
-- Liinalahdentie 4  -- 01800 KLAUKKALA -- FINLAND --

"Haluaisin, että Suomi olisi paljon monikulttuurisempi.
Tänne tulee muualta paljon ihmisiä, mutta heitä ei tuoda
tarpeeksi esille. Jotenkin me pidämme heidät verhojen takana.
On tärkeää, että Suomesta saataisiin avoin ja suvaitsevainen.
Sulkeutunut ajattelutapa on Suomen ongelma. Ehkä me
pelkäämme mielenosoituksia, joita esimerkiksi Ruotsin
lähiöissä on ollut ja sitä, että jotain kauheaa tapahtuu.
Ei ymmärretä, että maahanmuuttajat voivat tuoda
Suomeen myös paljon hyvää. Toivoisin hallitukselta sitä,
että koko kansaa kuullaan, myös eri kulttuureista
tulevia. Hallituksen pitäisi rahoittaa ja tukea enemmän
Suomen kansainvälistämistä. Myös eduskunta voisi kuunnella
maahanmuuttajia enemmän."

HS 8.6.2013: Essi, 16 v. Etu-Töölön lukio.

--
Manage your subscription for the Freeipa-users mailing list:
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/freeipa-users
Go To http://freeipa.org for more info on the project

Reply via email to