Hello,

Seems like I indeed have expired certs. The problem is, how I can renew these.


I tried to do:
---------------
root@ipa1 ca]# systemctl restart dirsrv.target
[root@ipa1 ca]# ipa-cacert-manage renew
Renewing CA certificate, please wait
Error resubmitting certmonger request '20150814121620', please check the request manually
---------------

I still have old certs:Request ID '20150814121606':
    status: CA_WORKING
    stuck: no
key pair storage: type=NSSDB,location='/etc/pki/pki-tomcat/alias',nickname='auditSigningCert cert-pki-ca',token='NSS Certificate DB',pin='654666959930' certificate: type=NSSDB,location='/etc/pki/pki-tomcat/alias',nickname='auditSigningCert cert-pki-ca',token='NSS Certificate DB'
    CA: dogtag-ipa-ca-renew-agent
    issuer: CN=Certificate Authority,O=PLANWEE.LOCAL
    subject: CN=CA Audit,O=PLANWEE.LOCAL
    expires: 2015-09-29 20:22:26 UTC
    key usage: digitalSignature,nonRepudiation
    pre-save command: /usr/lib64/ipa/certmonger/stop_pkicad
post-save command: /usr/lib64/ipa/certmonger/renew_ca_cert "auditSigningCert cert-pki-ca"
    track: yes
    auto-renew: yes
Request ID '20150814121614':
    status: CA_WORKING
    stuck: no
key pair storage: type=NSSDB,location='/etc/pki/pki-tomcat/alias',nickname='ocspSigningCert cert-pki-ca',token='NSS Certificate DB',pin='654666959930' certificate: type=NSSDB,location='/etc/pki/pki-tomcat/alias',nickname='ocspSigningCert cert-pki-ca',token='NSS Certificate DB'
    CA: dogtag-ipa-ca-renew-agent
    issuer: CN=Certificate Authority,O=PLANWEE.LOCAL
    subject: CN=OCSP Subsystem,O=PLANWEE.LOCAL
    expires: 2015-09-29 20:22:25 UTC
    key usage: digitalSignature,nonRepudiation,keyCertSign,cRLSign
    eku: id-kp-OCSPSigning
    pre-save command: /usr/lib64/ipa/certmonger/stop_pkicad
post-save command: /usr/lib64/ipa/certmonger/renew_ca_cert "ocspSigningCert cert-pki-ca"
    track: yes
    auto-renew: yes
Request ID '20150814121618':
    status: CA_WORKING
    stuck: no
key pair storage: type=NSSDB,location='/etc/pki/pki-tomcat/alias',nickname='subsystemCert cert-pki-ca',token='NSS Certificate DB',pin='654666959930' certificate: type=NSSDB,location='/etc/pki/pki-tomcat/alias',nickname='subsystemCert cert-pki-ca',token='NSS Certificate DB'
    CA: dogtag-ipa-ca-renew-agent
    issuer: CN=Certificate Authority,O=PLANWEE.LOCAL
    subject: CN=CA Subsystem,O=PLANWEE.LOCAL
    expires: 2015-09-29 20:22:25 UTC
    key usage: 
digitalSignature,nonRepudiation,keyEncipherment,dataEncipherment
    eku: id-kp-serverAuth,id-kp-clientAuth
    pre-save command: /usr/lib64/ipa/certmonger/stop_pkicad
post-save command: /usr/lib64/ipa/certmonger/renew_ca_cert "subsystemCert cert-pki-ca"
    track: yes
    auto-renew: yes
Request ID '20150814121621':
    status: CA_WORKING
    stuck: no
key pair storage: type=NSSDB,location='/etc/httpd/alias',nickname='ipaCert',token='NSS Certificate DB',pinfile='/etc/httpd/alias/pwdfile.txt' certificate: type=NSSDB,location='/etc/httpd/alias',nickname='ipaCert',token='NSS Certificate DB'
    CA: dogtag-ipa-ca-renew-agent
    issuer: CN=Certificate Authority,O=PLANWEE.LOCAL
    subject: CN=IPA RA,O=PLANWEE.LOCAL
    expires: 2015-09-29 20:23:10 UTC
    key usage: 
digitalSignature,nonRepudiation,keyEncipherment,dataEncipherment
    eku: id-kp-serverAuth,id-kp-clientAuth
    pre-save command:
    post-save command: /usr/lib64/ipa/certmonger/renew_ra_cert
    track: yes
    auto-renew: yes
On 12/11/2015 10:23 AM, Martin Kosek wrote:
On 12/11/2015 08:31 AM, Jani West wrote:
Hello,

Pki-tomcatd seems to have difficulties when connecting to CA. LDAP
server is starting ok when starting it directly with "systemctl start
dirsrv.target".

When starting "systemctl start ipa" everything else will startup exept
the
pki-tomcatd.

Obviously same thing happens when starting with ipactl directly:
[root@ipa1 ca]# ipactl start
Existing service file detected!
Assuming stale, cleaning and proceeding
Starting Directory Service
Starting krb5kdc Service
Starting kadmin Service
Starting named Service
Starting ipa_memcached Service
Starting httpd Service
Starting pki-tomcatd Service
Failed to start pki-tomcatd Service
Shutting down
Aborting ipactl


/var/log/pki/pki-tomcat/localhost.2015-12-11.log
SEVERE: Servlet.service() for servlet [caGetStatus] in context with
path [/ca]
threw exception java.io.IOException: CS server is not ready to serve.


/var/log/dirsrv/slapd-PLANWEE-LOCAL/errors
[11/Dec/2015:01:02:19 +0200] - slapd started. Listening on All
Interfaces port
389 for LDAP requests
[11/Dec/2015:01:02:19 +0200] - Listening on All Interfaces port 636 for
LDAPS requests
[11/Dec/2015:01:02:19 +0200] - Listening on
/var/run/slapd-PLANWEE-LOCAL.socket
for LDAPI requests
[11/Dec/2015:01:02:19 +0200] slapd_ldap_sasl_interactive_bind - Error:
could not perform interactive bind for id [] mech [GSSAPI]: LDAP error
-1 (Can't contact LDAP server) ((null)) errno 107 (Transport endpoint
is not
connected)
[11/Dec/2015:01:02:19 +0200] slapi_ldap_bind - Error: could not perform
interactive bind for id [] authentication mechanism [GSSAPI]: error -1
(Can't contact LDAP server)

/var/log/pki/pki-tomcat/ca/debug
Internal Database Error encountered: Could not connect to LDAP server
host ipa1.backend.planwee.local port 636 Error
netscape.ldap.LDAPException: IO
Error creating JSS SSL Socket (-1)

Environment:
CentOS 7
IPA 4.1

The problem looks the same as this:
https://access.redhat.com/solutions/2022123

Unfortunately I cannot view resolution.

is this related to expired CA certificates?

If you have expired certificates (you can check with "# getcert list |
grep expires"), it could cause issues like that also.

The article you are referring to is rather around wrong CA certificate
trust attributes in /var/lib/pki/pki-tomcat/alias/ or
/etc/dirsrv/slapd-EXAMPLE-COM/ NSS databases.

You can check that with
# certutil -L -d /var/lib/pki/pki-tomcat/alias/
# certutil -L -d /etc/dirsrv/slapd-EXAMPLE-COM/

BTW, if you want to see the whole article or other articles from the
large KB, I would suggest getting a subscription :-)


--
-- Jani West -- jw...@iki.fi -- +358 40 5010914 --
-- Liinalahdentie 4 -- 01800 KLAUKKALA -- FINLAND --

"Haluaisin, että Suomi olisi paljon monikulttuurisempi.
Tänne tulee muualta paljon ihmisiä, mutta heitä ei tuoda
tarpeeksi esille. Jotenkin me pidämme heidät verhojen takana.
On tärkeää, että Suomesta saataisiin avoin ja suvaitsevainen.
Sulkeutunut ajattelutapa on Suomen ongelma. Ehkä me
pelkäämme mielenosoituksia, joita esimerkiksi Ruotsin
lähiöissä on ollut ja sitä, että jotain kauheaa tapahtuu.
Ei ymmärretä, että maahanmuuttajat voivat tuoda
Suomeen myös paljon hyvää. Toivoisin hallitukselta sitä,
että koko kansaa kuullaan, myös eri kulttuureista
tulevia. Hallituksen pitäisi rahoittaa ja tukea enemmän
Suomen kansainvälistämistä. Myös eduskunta voisi kuunnella
maahanmuuttajia enemmän."

HS 8.6.2013: Essi, 16 v. Etu-Töölön lukio.

--
Manage your subscription for the Freeipa-users mailing list:
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/freeipa-users
Go to http://freeipa.org for more info on the project

Reply via email to