Non parece haber, ou eu non coñezo unha boa solución para este termo 
superespecializado no tratamento das expresións regulares.

A miña opinión é que se debe deixar como "coincidencia greedy"  en 
analoxía con "busca booleana" e semellantes (xa sei que Greedy é un 
adxectivo que significa cobizoso, ganancioso, etc... pero non lle vou 
chamar  *coincidencia de comenencia)

Opinións sobre o límite do traducíbel ? :-)


 --

Antón Gómez Méixome  .:lingüista:.  www.mancomun.org 
Centro de Referencia e Servizos de Software Libre 
Avda. de Vigo, s/n 15706   Santiago de Compostela  
Tel/ Fax: (0034) 981 56 98 10/ 981 59 46 16 <meixome @ mancomun.org>

Logo Xacobeo 2010

Responderlle a