Comeza a aparecer na prensa

http://www.codigocero.com/O-software-libre-galego-pecha


2011/2/17 Miguel Bouzada <mbouzada en gmail.com>

> Solicitada a gravación e posterior publicación dos actos pola uvigo.tv ...
> agardando novas.
>
>
> 2011/2/17 Miguel Bouzada <mbouzada en gmail.com>
>
>> lapsus de dedas :-D
>>
>> En base a isto propoño...
>>     ** Mesa redonda 1 de 10:30 a 11:30 ( a de empresas-administración?
>> )
>>
>>     ** Conferencia de 12:00 a 13:00
>>     ** Mesa redonda 2 de 13:15 a 14:15
>>
>> 2011/2/17 Miguel Bouzada <mbouzada en gmail.com>
>>
>>> Desde a Universidade de Vigo dinnos:
>>>
>>> Para ter unha difusión maior, dende o duvi [1], recomendáronnos que as
>>> activades que queiramos que teñan repercusión nos medios as fagamos pola
>>> maña. Si é posible sería mellor a conferencia as 12 e as reunións antes e
>>> despois. Vou reservar todo o día e cando teñamos algo mais concreto
>>> modifícoo.
>>>
>>> [1] http://duvi.uvigo.es/
>>>
>>>
>>> En base a isto propoño...
>>>     ** Mesa redonda 1 de 11:30 a 11:30 ( a de
>>> empresas-administración?
>>>     ** Conferencia de 12:00 a 13:00
>>>     ** Mesa redonda 2 de 13:15 a 14:15
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> 2011/2/17 Miguel Bouzada <mbouzada en gmail.com>
>>>
>>> Despois duns días de traballo vendo posibilidades e establecendo os
>>>> contactos base, queremos propor a primeira base de traballo que xa ten 
>>>> visos
>>>> de posibilidade.
>>>> Feitos os contactos coa FSF, queda encargado da relación entre a
>>>> "Comunidade galega do Software Libre" e a FSF o compañeiro Roberto Brenlla.
>>>> Como contacto directo coa Universidade de Vigo estiven a traballar eu,
>>>> pero sempre en nome da "Comunidade galega do Software Libre" e non a nivel
>>>> persoal ou dos grupos aos que pertenzo, agás no caso da soliciude "formal" 
>>>> á
>>>> Universidade, na que era preciso facer unha solicitude concreta e que fixen
>>>> como "membro de Galpon (que é asociación universitaria).
>>>>
>>>> Temos solicitado (xa indicaron o seu compromiso coa axuda, pero falta o
>>>> correo "oficial" de confirmación) na Escola de Enxeñaria de 
>>>> Telecomunicación
>>>> da Universidade de Vigo o espazo físico (dúas salas para mesas redondas e o
>>>> salón de graos) para realizar o seguinte:
>>>>  * Mesa redonda empresas-administración
>>>>  * Mesa redonda GUL-OSL-empresas
>>>>  * Conferencia... Que temos a idea de que sexa desde unha perspectiva
>>>> de "conveniencia práctica e técnica, máis que desde a perspectiva
>>>> ético/filosófica.
>>>>
>>>> Preséntansenos varias dúbidas (que teño que concretar coa Universidade o
>>>> máis axiña posíbel)
>>>>  * Horarios, só de maña, algo como:
>>>>     ** Mesa redonda 1 de 10:30 a 11:30
>>>>     ** Mesa redonda 2 de 11:45 a 12:45
>>>>     ** Conferencia de 13:00 a 14:00
>>>>
>>>> Así quedaríanos tempo para facer unha comida comunitaria ( a escote) a
>>>> organizar por alí cerca... un cocido ?
>>>>
>>>> Propoñede outras ideas...
>>>>
>>>> Precisamos a colaboración de todos cantos queiran colaborar...
>>>>  * Poñente para a conferencia
>>>>  * Recursos económicos, pretendemos que cada grupo faga unha pequena
>>>> aportación económica ou asuma algún traballo en concreto (impresión de
>>>> carteis, folletos, pegatinas...) cunha única sinatura (sen máis logotipo 
>>>> que
>>>> os do evento) "Comunidade galega do Software Libre". Nestes días vou
>>>> proceder a solicitar orzamentos.
>>>>
>>>> Xa temos o wiki abertto, que é de libre edición (previo rexistro)
>>>> http://wiki.mancomun.org/index.php/DFD-2011
>>>> e material de difusión en galego
>>>> http://wiki.mancomun.org/index.php/Material_de_difusi%C3%B3n_do_DFD
>>>>
>>>
>>>
>>
>
------------ próxima parte ------------
Borrouse un adxunto en formato HTML...
URL: 
<http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/attachments/20110217/1940c5c1/attachment.htm>

Responderlle a