Mulai Mac 2007 egroup ini dipulihkan supaya mengurangkan pengiriman iklan
skim cepat kaya yang sangat berleluasa sekarang.

mana-mana e-mel yang dikirimkan daripada program yang melibatkan taja menaja
akan diban.


mana-mana e-mel yang mengirimkan iklan skim-skim tertentu akan terus diban.

Beberapa egroups lain juga akan dipulihkan semula.
Moderator.

Kirim email ke