http://www.ilhan-holywar.blogspot.com  -->DICEMUH
KERANA WATAK ATAU PROPAGANDA? LIHAT VIDEO DAN GAMBAR
MENARIK.http://www.bani-israel.blogspot.com  -->ABJAD HEBREW
(ISRAEL) HAMPIR SERUPA DENGAN ABJAD ARAB.
http://www.thedeathofmahathir.blogspot.com  -->PEJUANG
ISLAM DILUAR TETAPI TENTANG DIDALAM!!!


 
____________________________________________________________________________________
Looking for earth-friendly autos? 
Browse Top Cars by "Green Rating" at Yahoo! Autos' Green Center.
http://autos.yahoo.com/green_center/

Kirim email ke