http://www.topmalay.blogspot.com/  ->AF 5 YANG PENUH
KONTROVERSI...!!!!


-------------------------------------------
http://www.ilhan-holywar.blogspot.com/  ->RASULULLAH
S.A.W DARI KACA MATA BARAT.....


http://www.thedeathofmahathir.blogspot.com/ ->MAHATHIR
RISAU ISLAM HADHARI!!!


http://www.forumislamic.blogspot.com/  ->HOLOCAUST
BENAR ATAU PALSU?

http://www.bani-israel.blogspot.com/  ->APABILA YAHUDI
BERSUMBERKAN AL-QURAN 
____________________________________________________________________________________
Need Mail bonding?
Go to the Yahoo! Mail Q&A for great tips from Yahoo! Answers users.
http://answers.yahoo.com/dir/?link=list&sid=396546091

Kirim email ke