http://www.ilhan-holywar.blogspot.com/  ->ASKAR WANITA
DAKWA IRAN SANGAT BAIK.

-------------------------------------------
http://www.topmalay.blogspot.com/  ->INI FANTASI
NERAKA!!!


http://www.thedeathofmahathir.blogspot.com/ ->HADHARI
TIDAK SESUAI!!!


http://www.forumislamic.blogspot.com/  ->APA
SEPATUTNYA?

http://www.bani-israel.blogspot.com/  ->APABILA YAHUDI
BERSUMBERKAN AL-QURAN


 
____________________________________________________________________________________
Never miss an email again!
Yahoo! Toolbar alerts you the instant new Mail arrives.
http://tools.search.yahoo.com/toolbar/features/mail/

Kirim email ke