Madinatul Global Bazaar     
Kehebatan Pendapatan Mingguan Dan Bulanan Melalui Sistem Mudharabah       
       Madinatul Global Bazaar is a program that bridges and unites the 
consumers and entrepreneurs in a common cyber platform via e-commerce linkage 
by purchasing websites and subdomain.
  This program adheres the Mudharabah or Islamic profit sharing concept. 
 " I Want To Ensure That My Income Is Halal "

       Hanya Satu Di Dunia Ini ~ Penantian Anda Berakhir Disini
     
     
  
  
                    Pendaftaran Ahli Baru          
     Perhatian: Selepas anda mengisi borang pendaftaran di bawah, anda 
boleh mengemas kini maklumat tersebut dalam ruangan Kemaskini.      
BAHAGIAN A:      Nama (Nama Penuh):  [input]     Penting: Sekiranya 
anda mendaftar lebih daripada satu akaun sila pastikan
NAMA PENGGUNA DAN KATA LALUAN ADALAH TIDAK SAMA 
UNTUK SETIAP AKAUN. HARAP MAKLUM.  Nama Pengguna(username) :
(Sekurang-kurangnya 8 aksara)   [input] Username anda mestilah tidak ada 
jarak (space) antara huruf. Cth: NizamSidek. 
     Kata Laluan :
Anda dinasihatkan menggunakan 
katalaluan lebih daripada 6 aksara. 
  [input]     Sahkan Kata Laluan :  [input]    No. K/P :  [input]  
   ***No. MGB Introducer :
(biarkan kosong sekiranya tidak ada)  [input]    Kategori Anda :  EDU1 - 
RM200 EDU2 - RM350 EDU3 - RM650 EDU4 - RM950 EM1 - RM3,050 EM2 - RM6,050 EM3 - 
RM12,050 EM4 - RM30,050 GEM - RM300,000 WU1 - RM1,250 WU2 - RM1,550 WU3 - 
RM1,850 WU4 - RM2,150 [input]     Negeri:  Brunei Indonesia Johor Kedah 
Kelantan Kuala Lumpur Labuan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau 
Pinang Sabah Sarawak Selangor Terangganu Sekiranya hanya nombor yang 
dipaparkan, sila klik di sini.    No. Akaun Maybank:  [input]    No. 
Telefon / (H/P):  [input]     E-mail:  [input]     [input]   Nama 
Pihak Ketiga  [input]    No. Akaun MayBank Pihak Ketiga  [input]    
Nama Waris  [input]    No K/P Waris  [input]    Alamat Waris  
[input]    Sekiranya anda telah membuat pembayaran, sila isi bahagian B  
[input]   BAHAGIAN B (CIMB SAHAJA):      No. SEQ:  [input]  CIMB 
SAHAJA   Tarikh Pembayaran (Tarikh dalam slip):  [input]  
 (Cth: 02/03/2007)   Lokasi Pembayaran:  [input] 
(Cth: jika anda membayar di CIMB cawangan Skudai, letakan Skudai di kotak yang 
disediakan)   [input]     [input]   [input]            
**Sila ambil perhatian:
Sila masukkan pembayaran anda ke akaun CIMB kami, Dekad Sejagat Sdn. Bhd. 
(01200003094058). Anda dikehendaki menghantar salinan Slip Pembayaran sama ada 
menggunakan talian Fax: 07-5272470 atau E-mail : [EMAIL PROTECTED]

Pastikan anda menulis nama penuh dan No. MGB di slip pembayaran anda.
 Sekiranya anda telah membuat pembayaran ke Bank (CIMB), secara automatiknya 
anda telah sah menjadi ahli MADINATUL GLOBAL BAZAAR. Anda diberi masa SEBULAN 
dari tarikh mendaftar sebagai ahli untuk membuat pembayaran dan seandainya anda 
gagal berbuat demikian, keahlian anda akan terbatal secara automatik dan anda 
tidak berhak untuk menuntut sebarang gantirugi. 
 *** Biarkan kosong sekiranya anda tidak mempunyai introducer. Autoplacement 
System akan mengendalikan pendaftaran bagi mereka yang tidak mempunyai 
introducer.. 
      
                kod = new Array("MGBY000",           
"MGBX000",           "MGBJ000",           "MGBK000",    
       "MGBD000",           "MGBW000",      "MGBL000",   
        "MGBM000",           "MGBN000",           
"MGBC000",           "MGBA000",           "MGBR000",    
  "MGBP000",           "MGBS000",           "MGBQ000",  
         "MGBB000",           "MGBT000" ); function 
showmgb(x) {   document.form1.mgb.value=kod[x] + ""; } function tetap() {  
 document.form1.mgb.value= + ""; }  function kodnegeri() {  index = 
document.form1.negeri.selectedIndex;  author = 
document.form1.negeri.options[index].label; // pilih label  showmgb(author); 
} function jam(){  document.form1.tarikh.value = "02/05/2007 20:05:56" ;  } 
 function cek(){  if (document.form1.txtNama.value == "")  {  
 alert("Sila masukkan NAMA PENUH anda!");  document.form1.txtNama.focus();  
return false;  }  if (document.form1.username.value == "")  {  alert("Sila 
masukkan USERNAME anda!");  document.form1.username.focus();  return false; 
 }  if (document.form1.txtPassword.value == "")  {  alert("Sila masukkan 
PASSWORD anda!");  document.form1.txtPassword.focus();  return false;  }  
if (document.form1.txtPassword2.value == "")  {  alert("Sila SAHKAN PASSWORD 
anda!");  document.form1.txtPassword2.focus();  return false;  }  if 
(document.form1.icNum.value == "")  {  alert("Sila masukkan No IC anda!"); 
 document.form1.icNum.focus();  return false;  }   if 
(document.form1.txtPassword.value != document.form1.txtPassword2.value)  {  
alert("Pastikan Password Anda Sama");  document.form1.txtPassword.focus();  
return false;  }  if (document.form1.noTelefon.value == "")  {  
alert("Sila Isi ruangan No Telefon!");  
 document.form1.noTelefon.focus();  return false;  }  if 
(document.form1.cBox.checked==true)  {   if(document.form1.xBankAccNo.value 
== ""){   alert("Sila Isi ruangan No Akaun!");   
document.form1.xBankAccNo.focus();   return false;   }   
if(document.form1.sqlNo.value == "" ){   alert("Sila Isi ruangan No SQL!"); 
  document.form1.sqlNo.focus();   return false;   }   
if(document.form1.lokasiBank.value == ""){   alert("Sila Isi ruangan Lokasi 
Pembayaran!");   document.form1.lokasiBank.focus();   return false;   
}      }   } /* function enabledx(){  if 
((document.form1.txtNama.value != "") & (document.form1.icNum.value != ""))  { 
  document.form1.butt.disabled = false;  }  if 
((document.form1.txtNama.value == "") || (document.form1.icNum.value == ""))  
{  document.form1.butt.disabled = true;  }  } */ function enabledt(){  
if(document.form1.cBox.checked == true){  document.form1.tarikhByr.disabled = 
false;
  //document.form1.xBankAccNo.style="background-color: #FFFFFF";  
document.form1.sqlNo.disabled = false;  
//document.form1.sqlNo.style="background-color: #FFFFFF";  
document.form1.lokasiBank.disabled = false;  
//document.form1.lokasiBank.style="background-color: #FFFFFF";  
document.form1.sqlNo.focus();  }  if(document.form1.cBox.checked == false){  
 document.form1.tarikhByr.disabled = true;  
//document.form1.xBankAccNo.style="background-color: #CCCCCC";  
document.form1.sqlNo.disabled = true;  
//document.form1.sqlNo.style="background-color: #CCCCCC";  
document.form1.lokasiBank.disabled = true;  
//document.form1.lokasiBank.style="background-color: #CCCCCC";  } } function 
validation(){ username = document.form1.username.value; password = 
document.form1.txtPassword.value; icNum = document.form1.icNum.value; imgb = 
document.form1.imgb.value; Email = document.form1.Email.value; aksaraPertama 
= icNum.slice(0,1);  if(username != ""){  if
 (username.length 

    
---------------------------------
Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
 Check outnew cars at Yahoo! Autos.

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke