Selamat Datang ke Perigi
Duit Dot Com


Kami
menawarkan kepada anda satu perniagaan online. Hanya bermodalkan RM50 akan
layak untuk menjadi reseller perigiduit.com.


HANYA BERMODALKAN RM50.00 SAHAJA 


http://www.perigiduit.com/?ref=werxyhttp://www.perigiduit.com/?ref=werxyhttp://www.perigiduit.com/?ref=werxy
<!--
D(["mb","\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"color:#333333;font-family:Verdana\"\>KeUNIKAN program ini adalah 
apabila ANDA berada di TOP POSITION, pelanggan baru yang akan membuat bayaran 
secara\n\u003c/span\>\u003c/b\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:14pt;color:#333333;font-family:Verdana\"\> 
\u003c/span\>\u003c/b\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:14pt;color:blue;font-family:Verdana\"\>BANK-IN terus ke 
dalam akaun anda.Ini buktinya\u003c/span\>\u003c/b\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:14pt;color:#333333\"\>\n\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003ctable
 style\u003d\"width:95%\" cellpadding\u003d\"0\" width\u003d\"95%\" 
border\u003d\"0\"\>\n\u003ctbody\>\n\u003ctr\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8;background-color:transparent\"
 valign\u003d\"top\" colspan\u003d\"4\"\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in
 0pt;text-align:center\" align\u003d\"center\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>Transaction
 
History\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\n\u003c/td\>\u003c/tr\>\n\u003ctr\>\n\u003ctd
 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#cccccc;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;width:10%;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap width\u003d\"10%\"\>\n\n\u003cp 
style\u003d\"margin:0in 0in 0pt;line-height:12.75pt;text-align:center\" 
align\u003d\"center\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>Transaction
 Date\n\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#cccccc;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;width:50%;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap width\u003d\"50%\"\>\n\n\u003cp 
style\u003d\"margin:0in 0in 0pt;line-height:12.75pt;text-align:center\" 
align\u003d\"center\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>Description\n\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd
 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#cccccc;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;width:20%;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap width\u003d\"20%\"\>\n\n\u003cp 
style\u003d\"margin:0in 0in 0pt;line-height:12.75pt;text-align:center\" 
align\u003d\"center\"\>",1]
);

//-->
KeUNIKAN program
ini adalah apabila ANDA berada di TOP POSITION, pelanggan baru yang akan
membuat bayaran secara BANK-IN terus ke dalam akaun anda.Ini buktinya  
 
 Transaction History

 
 
 
 
 Transaction Date 

 
 
 Description 

 
 
 
<!--
D(["mb","\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>Debit\u003c/span\>\n\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd
 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#cccccc;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;width:20%;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap width\u003d\"20%\"\>\n\n\u003cp 
style\u003d\"margin:0in 0in 0pt;line-height:12.75pt;text-align:center\" 
align\u003d\"center\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>Credit\u003c/span\>\n\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\u003c/tr\>\n\u003ctr\>\n\u003ctd
 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in
 0pt;line-height:12.75pt;text-align:center\" 
align\u003d\"center\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\n13-Jun-2007\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd
 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\> 
SVG GIRO CR\n\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in
 0pt;line-height:12.75pt;text-align:right\" 
align\u003d\"right\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\n 
\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:right\" 
align\u003d\"right\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>",1]
);

//-->
 Debit 

 
 
 Credit 

 
 
 
 
 13-Jun-2007

 
 
  SVG GIRO CR 

 
 
  

 
 
 
<!--
D(["mb","\nRM50.00 
\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\u003c/tr\>\n\u003ctr\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:center\" 
align\u003d\"center\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\n13-Jun-2007\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd
 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\> 
FUND
 TRANSFER TO A/C\n\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:right\" 
align\u003d\"right\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\n 
\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:right\" 
align\u003d\"right\"\>\u003cb\>\u003cspan
 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\nRM50.00
 \u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\u003c/tr\>\n\u003ctr\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:center\" 
align\u003d\"center\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\n13-Jun-2007\u003c/span\>\u003c/b\>",1]
);

//-->
 RM50.00 

 
 
 
 
 13-Jun-2007

 
 
  FUND TRANSFER TO
 A/C 

 
 
  

 
 
 RM50.00 

 
 
 
 
 13-Jun-2007
<!--
D(["mb","\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\> 
FUND TRANSFER TO A/C\n\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:right\" 
align\u003d\"right\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\n
 \u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:right\" 
align\u003d\"right\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\nRM50.00
 \u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\u003c/tr\>\n\u003ctr\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\u003cspan\>\n
 
 \u003c/span\>13-Jun-2007\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\> 
CASH DEPOSIT\n\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>",1]
);

//-->
 

 
 
  FUND TRANSFER TO
 A/C 

 
 
  

 
 
 RM50.00 

 
 
 
 
   13-Jun-2007

 
 
  CASH DEPOSIT 

 
 
 
<!--
D(["mb","\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:right\" 
align\u003d\"right\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\n 
\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:right\" 
align\u003d\"right\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\nRM50.00
 \u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\u003c/tr\>\n\u003ctr\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:center\" 
align\u003d\"center\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\n13-Jun-2007\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd
 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\> 
CASH DEPOSIT\n\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\"
 nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:right\" 
align\u003d\"right\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\n 
\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:right\" align\u003d\"right\"\>",1]
);

//-->
  

 
 
 RM50.00 

 
 
 
 
 13-Jun-2007

 
 
  CASH DEPOSIT 

 
 
  

 
 
 
<!--
D(["mb","\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\nRM50.00
 \u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\u003c/tr\>\n\u003ctr\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:center\" 
align\u003d\"center\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\n13-Jun-2007\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd
 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in
 0pt;line-height:12.75pt\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\> 
CASH DEPOSIT\n\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:right\" 
align\u003d\"right\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\n 
\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:right\"
 align\u003d\"right\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\nRM50.00
 \u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\u003c/tr\>\n\u003ctr\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:center\" 
align\u003d\"center\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>",1]
);

//-->
 RM50.00 

 
 
 
 
 13-Jun-2007

 
 
  CASH DEPOSIT 

 
 
  

 
 
 RM50.00 

 
 
 
 
 
<!--
D(["mb","\n13-Jun-2007\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\> 
CASH DEPOSIT\n\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:right\" 
align\u003d\"right\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\n
 \u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:right\" 
align\u003d\"right\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\nRM50.00
 \u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\u003c/tr\>\n\u003ctr\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:center\" 
align\u003d\"center\"\>\u003cb\>\u003cspan
 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\n13-Jun-2007\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd
 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\> 
FUND TRANSFER TO A/C\n\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>",1]
);

//-->
 13-Jun-2007

 
 
  CASH DEPOSIT 

 
 
  

 
 
 RM50.00 

 
 
 
 
 13-Jun-2007

 
 
  FUND TRANSFER TO
 A/C 

 
 
 
<!--
D(["mb","\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:right\" 
align\u003d\"right\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\n 
\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:right\" 
align\u003d\"right\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\nRM50.00
 \u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\u003c/tr\>\n\u003ctr\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:center\" 
align\u003d\"center\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\n13-Jun-2007\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd
 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\> 
FUND TRANSFER TO A/C\n\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\"
 nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:right\" 
align\u003d\"right\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\n 
\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:right\" align\u003d\"right\"\>",1]
);

//-->
  

 
 
 RM50.00 

 
 
 
 
 13-Jun-2007

 
 
  FUND TRANSFER TO
 A/C 

 
 
  

 
 
 
<!--
D(["mb","\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\nRM50.00
 \u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\u003c/tr\>\n\u003ctr\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:center\" 
align\u003d\"center\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\n13-Jun-2007\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd
 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in
 0pt;line-height:12.75pt\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\> 
FUND TRANSFER TO A/C\n\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in 
0pt;line-height:12.75pt;text-align:right\" 
align\u003d\"right\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\n 
\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\n\u003ctd 
style\u003d\"border-right:#ece9d8;padding-right:0.75pt;border-top:#ece9d8;padding-left:0.75pt;background:#e8e8e8;padding-bottom:0.75pt;border-left:#ece9d8;padding-top:0.75pt;border-bottom:#ece9d8\"
 valign\u003d\"top\" nowrap\>\n\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in
 0pt;line-height:12.75pt;text-align:right\" 
align\u003d\"right\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:9pt;background:aqua;color:black;font-family:Arial\"\>\nRM50.00
 
\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/p\>\u003c/td\>\u003c/tr\>\u003c/tbody\>\u003c/table\>\n\u003cp
 style\u003d\"margin:0in 0in 0pt;line-height:14.4pt;text-align:center\" 
align\u003d\"center\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"color:red;font-family:Verdana\"\> 
\u003c/span\>\u003c/b\>\u003cspan 
style\u003d\"color:#333333\"\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp 
style\u003d\"margin:0in 0in 0pt;line-height:14.4pt;text-align:center\" 
align\u003d\"center\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:14pt;color:red;font-family:Verdana\"\>",1]
);

//-->
 RM50.00 

 
 
 
 
 13-Jun-2007

 
 
  FUND TRANSFER TO
 A/C 

 
 
  

 
 
 RM50.00 

 
 


 <!--
D(["mb","SAYA ULANGI\u003c/span\>\u003c/b\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:14pt;color:#333333;font-family:Verdana\"\>\n …
\u003c/span\>\u003c/b\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-family:Verdana\"\>pelanggan baru yang akan membuat bayaran 
secara BANK-IN terus ke dalam akaun anda.\u003c/span\>\u003c/b\>\u003cspan 
style\u003d\"color:#333333\"\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp 
style\u003d\"margin:0in 0in 0pt;line-height:14.4pt;text-align:center\" 
align\u003d\"center\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"color:#333333;font-family:Verdana\"\>Pendaftaran 
percuma.\u003c/span\>\u003c/b\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"color:red;font-family:Verdana\"\>\nJika selepas 3 hari anda tidak 
membuat bayaran nama anda akan dikeluarkan.Sekiranya anda masih berminat anda 
perlu daftar lagi sekali.\u003c/span\>\u003c/b\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"color:blue;font-family:Verdana\"\>keterangan lanjut sila layari 
\n\u003c/span\>\u003c/b\>\u003cspan
 style\u003d\"color:blue\"\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp 
style\u003d\"margin:0in 0in 0pt;text-align:center\" 
align\u003d\"center\"\>\u003cb\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:16pt;color:blue;font-family:Verdana\"\>\u003ca 
href\u003d\"http://www.perigiduit.com/?ref\u003dsyura\"; target\u003d\"_blank\" 
onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\>\n\u003cspan 
style\u003d\"color:blue\"\>http://www.perigiduit.com/?ref\u003cWBR\>\u003dsyura 
\u003c/span\>\u003c/a\>\u003c/span\>\u003c/b\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:16pt;color:blue\"\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n\u003cp 
style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003cspan 
style\u003d\"font-size:16pt;color:blue\"\>\u003cfont face\u003d\"Times New 
Roman\"\> \u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/p\>\n",0]
);

//-->
SAYA
ULANGI …pelanggan baru
yang akan membuat bayaran secara BANK-IN terus ke dalam akaun anda.


Pendaftaran
percuma. Jika selepas
3 hari anda tidak membuat bayaran nama anda akan dikeluarkan.Sekiranya anda
masih berminat anda perlu daftar lagi sekali.keterangan lanjut sila layari 


http://www.perigiduit.com/?ref=werxy


 


 
____________________________________________________________________________________
TV dinner still cooling? 
Check out "Tonight's Picks" on Yahoo! TV.
http://tv.yahoo.com/

[Non-text portions of this message have been removed]http://www.bukusiber.com
http://www.giantproduct.com 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Gadis-Melayu/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Gadis-Melayu/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Kirim email ke