<html>

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>New Page 1</title>
<style>
<!--
 DIV {margin:0px;}-->
</style>
</head>

<body>

<div style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', 'new york', times, 
serif; margin: 0px">
 <div style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', 'new york', 
times, serif; margin: 0px">
  <div style="margin: 0px">
   <div style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', 'new york', 
times, serif; margin: 0px">
    <div style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman', 'new 
york', times, serif; margin: 0px">
     <div style="margin: 0px">
      <div style="font-size: 12pt; font-family: 'times new roman', 'new 
york', times, serif; margin: 0px">
       <div align="center" style="margin: 0px">
        <strong><font face="verdana" color="#0000bf" size="6"><u>WANG
        TUNAI TERUS KE AKAUN BANK ANDA!</u></font></strong></div>
       <div align="center" style="margin: 0px">
        <strong><font face="Verdana" color="#0000bf" size="2">
        <div class="MsoNormal" align="center">
         &nbsp;</div>
        <div class="MsoNormal" align="center">
         <font size="2" face="verdana"><font color="#0000ff">
         <span lang="FI">Memperkenalkan satu lagi peluang menjana
         pendapatan tambahan tanpa had secara sambilan sahaja. </span>
         <span lang="SV">Ini adalah program realiti, bukan fantasi.
         Ramai yang telah berjaya, mengapa tidak anda?&nbsp; Pilihan 
adalah
         ditangan anda !!. Rebutlah peluang keemasan ini sekarang juga
         !!!.</span></font></font><span lang="FI"><br>
&nbsp;</div>
        </span>
        <div class="MsoNormal" align="center">
         <span lang="FI"><font color="#0000ff" face="verdana">
         <font size="2">Layari laman web berikut:</font> </font></span>
        </div>
        <div class="MsoNormal" align="center">
         &nbsp;</div>
        <div class="MsoNormal" align="center">
         <span lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 
Verdana">
         <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" face="verdana" 
color="#0000ff" size="4">
         <a href="http://www.perigitduit.com/?ref=helmikaya"; 
target="_blank" rel="nofollow">
         
http://www.perigitduit.com/?ref=helmikaya</a></font></span></div>
        <div align="center" style="margin: 0px">
         &nbsp;</div>
        <div align="center" style="margin: 0px">
         &nbsp;</div>
        <div align="center" style="margin: 0px">
         <span style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #cc0000">
         <font face="verdana" size="2" color="#000000">Kelebihan
         Program ini:</font></span></div>
        <div align="center" style="margin: 0px">
         <font color="#0000ff" size="2" face="verdana">Setiap downline
         anda akan membuat bayaran RM50 terus ke akaun bank anda tanpa
         campur-tangan admin.<br>
&nbsp;</font></div>
        <div align="center" style="margin: 0px">
         <span lang="FI"><font color="#0000ff" face="verdana">
         <font size="2">Maklumat lanjut sila kunjungi laman web kami 
di</font>
         </font></span>
        </div>
        <div align="center" style="margin: 0px">
         &nbsp;</div>
        <div align="center" style="margin: 0px">
         <span lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 
Verdana">
         <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" face="verdana" 
color="#0000ff" size="4">
         <a href="http://www.perigitduit.com/?ref=helmikaya"; 
target="_blank" rel="nofollow">
         
http://www.perigitduit.com/?ref=helmikaya</a></font></span></div>
        <div align="center" style="margin: 0px">
         <span lang="EN-GB" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 
Verdana">
         </span>&nbsp;</div>
        <div align="center" style="margin: 0px">
         &nbsp;</div>
        <div align="center" style="margin: 0px">
         &nbsp;</div>
        <div style="text-align: center; margin: 0px" align="center">
         &nbsp;</div>
        <div style="text-align: center; margin: 0px" align="center">
         <font face="verdana, helvetica, sans-serif" color="#0000ff">
         PLAN PENDAPATAN NO. 1 BERBANDING DENGAN PROGRAM YANG SEUMPAMA
         DENGANNYA.</font></div>
        <div style="text-align: center; margin: 0px" align="center">
         &nbsp;</div>
        <div style="text-align: center; margin: 0px" align="center">
         <table class="MsoNormalTable" cellSpacing="0" cellPadding="0" 
width="386" border="1">
          <tr>
           <td style="border-color: #ece9d8; background: #003366" 
vAlign="top" width="386" colSpan="2">
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><b>
           <span lang="SV" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff9900; 
FONT-FAMILY: Verdana">
           CARTA KEDUDUKAN X BIL. ORANG</span></b></td>
          </tr>
          <tr>
           <td style="border-color: #ece9d8; background: #787878" 
vAlign="top" width="125">
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center">
           <span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 
Verdana">
           BIL. ORANG</span></td>
           <td style="border-color: #ece9d8; background: #787878" 
width="261">
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center">
           <span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 
Verdana">
           KEDUDUKAN</span></td>
          </tr>
          <tr>
           <td style="border-color: #ece9d8; background: #3366cc" 
vAlign="top" width="125">
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center">
           <span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 
Verdana">
           1</span></td>
           <td style="border-color: #ece9d8; background: #3366cc" 
width="261">
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center">
           <span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 
Verdana">
           TOP RESELLER</span></td>
          </tr>
          <tr>
           <td style="border-color: #ece9d8; background: #3366cc" 
vAlign="top" width="125">
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center">
           <span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 
Verdana">
           6</span></td>
           <td style="border-color: #ece9d8; background: #3366cc" 
width="261">
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center">
           <span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 
Verdana">
           LEVEL 1</span></td>
          </tr>
          <tr>
           <td style="border-color: #ece9d8; background: #3366cc" 
vAlign="top" width="125">
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center">
           <span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 
Verdana">
           36</span></td>
           <td style="border-color: #ece9d8; background: #3366cc" 
width="261">
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center">
           <span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 
Verdana">
           LEVEL 2</span></td>
          </tr>
          <tr>
           <td style="border-color: #ece9d8; background: #3366cc" 
vAlign="top" width="125">
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center">
           <span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 
Verdana">
           216</span></td>
           <td style="border-color: #ece9d8; background: #3366cc" 
width="261">
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center">
           <span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 
Verdana">
           LEVEL 3</span></td>
          </tr>
          <tr>
           <td style="border-color: #ece9d8; background: #3366cc" 
vAlign="top" width="125">
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center">
           <span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 
Verdana">
           1296</span></td>
           <td style="border-color: #ece9d8; background: #3366cc" 
width="261">
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center">
           <span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 
Verdana">
           PELANGGAN BARU</span></td>
          </tr>
          <tr>
           <td style="border-color: #ece9d8; background: #3366cc" 
vAlign="top" width="386" colSpan="2">
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center">&nbsp;</p>
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><b>
           <span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">CARA
           KERJA &amp; PENGIRAAN</span></b></p>
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center">
           <span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana">
           Kesemua PELANGGAN BARU akan membuat bayaran sebanyak RM50
           kepada TOP RESELLER.</span></p>
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center">
           <span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 
Verdana">&nbsp;</span></p>
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><b>
           <span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Verdana">RM50 X
           1296 orang = <span 
id="title">RM64,800</span></span></b></p>
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center">
           <span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 
Verdana">&nbsp;</span></p>
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center">
           <span lang="SV" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 
Verdana">
           Anda tidak perlu menunggu sehingga level ke 5 atau 6 utk
           mendapat pendapatan anda. Kini hanya level ke 4 anda sudah
           mampu menerima pendapatan sehingga RM64,800.</span></p>
           <p style="TEXT-ALIGN: center" align="center">
           <span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 
Verdana">
           &nbsp;</span></td>
          </tr>
         </table>
        </div>
        <div style="text-align: center; margin: 0px" align="center">
         &nbsp;</div>
        </font></strong>
       </div>
       <div align="left" style="margin: 0px">
        &nbsp;</div>
       <div align="left" style="margin: 0px">
        <div style="text-align: center; margin: 0px" align="center">
         <font face="verdana"><strong><font size="4">
         <font color="#ff0000">DAFTAR SEGERA DAN ANDA BERPOTENSI
         MENDAPAT PENDAPATAN&nbsp;RM64,800 LAGI DAN 
LAGI....</font>&nbsp;&nbsp;</font></strong></font></div>
        <div style="text-align: center; margin: 0px" align="center">
         &nbsp;</div>
        <div style="text-align: center; margin: 0px" align="center">
         <strong><span lang="SV" style="FONT-WEIGHT: normal">
         <font face="verdana" size="2">Tempah KEJAYAAN anda sekararang
         juga...jangan tunggu lagi.</font></span></strong></div>
        <div style="text-align: center; margin: 0px" align="center">
         &nbsp;</div>
        <div style="text-align: center; margin: 0px" align="center">
         <a href="http://www.perigiduit.com/?ref=helmikaya"; 
target="_blank" rel="nofollow">
         <span lang="SV" style="FONT-WEIGHT: normal">
         <font face="verdana" color="#003399" size="4"><strong>(KLIK
         UNTUK PENDAFTARAN PERCUMA)</strong></font></span></a></div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
    <p><br>
&nbsp;</div>
  </div>
 </div>
</div>

</body>

</html>

Kirim email ke