Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), 
bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa 
apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala 
perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada 
dalam kebenaran........2 : 186
 
Katakanlah: "Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan 
di laut, yang kamu berdoa kepada-Nya dengan berendah diri dan dengan suara yang 
lembut (dengan mengatakan): "Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari 
(bencana) ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur."........6 : 63
 
 Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas......7 : 55
 
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) 
dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 
orang-orang yang berbuat baik.......7 : 56
 
 Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 
dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui........ 9 : 103
 
Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan 
berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu 
daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak 
pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. 
Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu 
mereka kerjakan......10 : 12
 
Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Saleh. Saleh berkata: "Hai kaumku, 
sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah 
menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu 
mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku 
amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."..........11 : 61
 
 Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) doa yang benar. Dan berhala-berhala 
yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi 
mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke 
dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke 
mulutnya. Dan doa (ibadah) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia 
belaka........13 : 14
 
Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Dan 
adalah manusia bersifat tergesa-gesa”..........17 : 11
 
Dan (ingatlah kisah) Nuh, sebelum itu ketika dia berdoa, dan Kami 
memperkenankan doanya, lalu Kami selamatkan dia beserta pengikutnya dari 
bencana yang besar........21 : 76
 Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia): "Ya Tuhan 
kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan 
Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik..........23 : 109

Berkata Ibrahim: "Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa) mu sewaktu kamu 
berdoa (kepadanya)?,..........26 : 72
 
 Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia 
berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu 
(manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang 
lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati (Nya)..........27 : 62
Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan 
sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka 
mengetahui..........29 : 64

Maka apabila mereka naik kapal mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan 
ketaatan kepada-Nya; maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, 
tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah),.........29 : 65
 
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, adalah orang-orang 
yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami), mereka menyungkur sujud dan 
bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan 
diri........32 : 15

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya 
dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang 
Kami berikan kepada mereka........32 : 16

 Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon (pertolongan) kepada 
Tuhannya dengan kembali kepada-Nya; kemudian apabila Tuhan memberikan 
nikmat-Nya kepadanya lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa 
(kepada Allah) untuk (menghilangkannya) sebelum itu, dan dia mengada-adakan 
sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. 
Katakanlah: "Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu; 
sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka"...........39 : 8
 
Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. 
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk 
neraka Jahanam dalam keadaan hina dina"...........40 : 60
 
Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka dia 
menjadi putus asa lagi putus harapan........41 : 49

Dan jika Kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari Kami sesudah dia ditimpa 
kesusahan, pastilah dia berkata: "Ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa 
hari kiamat itu akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku maka 
sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisi-Nya". Maka Kami benar-benar 
akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan dan 
akan Kami rasakan kepada mereka azab yang keras........41 : 50

Dan apabila Kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan 
diri; tetapi apabila ia ditimpa malapetaka maka ia banyak berdoa......41 : 51
 
Dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan 
kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan,........42 : 25

dan Dia memperkenankan (doa) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal 
yang saleh dan menambah (pahala) kepada mereka dari karunia-Nya. Dan 
orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang sangat keras........42 : 26

Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan 
melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya 
dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi 
Maha Melihat........42 : 27

Dan Dialah Yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan 
rahmat-Nya. Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji.......42 : 28
 
Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan 
selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa) nya sampai hari kiamat dan 
mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka?............46 : 5
Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka 
berdoa: "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah 
beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian 
dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya 
Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang"...........59 : 10
 
 
 
  
 
 
 


 
 
 
 
 
 


Inspirasikan Hidup Anda Dengan Mutiara Kata,
Dapatkan Koleksi Mutiara Kata Terus Ke Telefon Bimbit Anda Setiap Hari,
Eksklusif di EvolusiSMS.com


    
____________________________________________________________________________________
Got a little couch potato? 
Check out fun summer activities for kids.
http://search.yahoo.com/search?fr=oni_on_mail&p=summer+activities+for+kids&cs=bz
 

[Non-text portions of this message have been removed]http://www.bukusiber.com
http://www.giantproduct.com 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Gadis-Melayu/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Gadis-Melayu/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  mailto:[EMAIL PROTECTED] 
  mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Kirim email ke