Kami memerlukan anda untuk mempromosikan Program Rakan Niaga kami.

Selepas mendaftar, anda diberikan laman web PERCUMA untuk anda melakukan
promosi.
Setiap Rakan Niaga yang dilantik melalui laman web anda,
anda akan dibayar RM35 pada peringkat pertama.
Mereka juga boleh menjadi ejen kami seperti anda.
Jika mereka juga melantik Rakan Niaga,
kami berikan RM15 kepada anda sebagai imbuhan tambahan ( Peringkat ke-2 ).

sila daftar di link bawah

http://www.PeluangNiaga.net/r/kamilh07<http://www.peluangniaga.net/r/kamilh07>

http://www.PeluangNiaga.net/r/kamilh07<http://www.peluangniaga.net/r/kamilh07>

http://www.PeluangNiaga.net/r/kamilh07<http://www.peluangniaga.net/r/kamilh07>


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke