Assalamualaikum dan salam sejahtera

PELUANG MENAMBAH PENDAPATAN DAN PENCEN  YANG BERTERUSAN.

Sertai kami sebagai PROMOTER BULUHMAS kerja senang dan mudah.


SEBAGAI PROMOTER BULUHMAS MEMPUNYAI 3 TUGAS UTAMA:-
1. Menampal pelekat/sticker iklan di cermin belakang kereta anda.- Anda 
tidak dibenarkan menanggalkan pelekat/sticker tersebut selagi anda mempu
nyai kontrak dengan pihak BuluhMas.

2. Menggunakan produk atau perkhidmatan pelekat/sticker iklan tersebut.-
 Anda dikehendaki menggunakan produk yang telah diberi oleh pihak Buluhm
as.

3. Bercerita tentang pengiklanan.- Anda perlu bercerita tentang produk/p
erkhidmatan syarikat yang diiklankan kepada orang ramai. Untuk tujuan it
u juga, anda perlu mencari promoter baru untuk pihak syarikat.

FAEDAH UNTUK PROMOTER:

1. Anda akan dibayar RM1 untuk setiap genap sebulan anda menampal peleka
t/sticker di belakang kereta anda.

2. Setiap ahli promoter baru yang genap sebulan anda perkenalkan, anda a
kan dibayar RM1. Anda akan menerima faedah RM1 setiap promoter di bawah 
rangkaian anda sehingga level ke-4. Dan setiap level tidak terhad jumlah
 ahlinya. Ini menjadikan pendapatan bulanan anda tidak terhad.

3. Anda akan menerima produk/baucer yang telah ditetapkan oleh pihak Bul
uhMas. Produk/baucer ini berdasarkan pertukaran 15% daripada jumlah pend
apatan anda setiap bulan.

    Permohonan untuk menjadi ahli promoter BuluhMas dikenakan bayaran se
banyak RM15 untuk proses permohonan.


Untuk keterangan lanjut sila layari laman web ini :
www.buluhmas.com

Pendaftaran hanya di buat melalui ejen sahaja.
Hubungi Sofian (019-3079590) untuk pendaftaran segera.

Terima kasih


Kirim email ke