Sekiranya ANDA sedang mencari RAKAN KONGSI untuk kerja-kerja pembekalan
dengan Kerajaan Malaysia dengan maksud lainnya, projek ANDA telah
kenalpasti dan "Letter Award" telah diperolehi tetapi menghadapi
kesukaran kewangan untuk melaksanakanya, ANDA boleh menghubungi saya
untuk perbincangan selanjutnya.

Saya bukan Koperasi yang memberi pinjaman atau mana-mana institusi
kewangan tetapi adalah seseorang yang baru nak berjinak di dalam dunia
perniagaan.

Anda boleh hubungi saya En Aziwan di nombor 016 626 6500 atau email saya
ke [EMAIL PROTECTED]
[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke