if (typeof YAHOO == "undefined") {
 var YAHOO = {};
}
YAHOO.Shortcuts = YAHOO.Shortcuts || {};
YAHOO.Shortcuts.hasSensitiveText = false;
YAHOO.Shortcuts.sensitivityType = [];
YAHOO.Shortcuts.doUlt = false;
YAHOO.Shortcuts.location = "us";
YAHOO.Shortcuts.document_id = 0;
YAHOO.Shortcuts.document_type = "";
YAHOO.Shortcuts.document_title = "income xxxtra";
YAHOO.Shortcuts.document_publish_date = "";
YAHOO.Shortcuts.document_author = "shoba9...@yahoo.com";
YAHOO.Shortcuts.document_url = "";
YAHOO.Shortcuts.document_tags = "";
YAHOO.Shortcuts.document_language = "malay";
YAHOO.Shortcuts.annotationSet = {
"lw_1231326800_0": {
"text": "http://vemmabuilder.com/556710805";,
"extended": 0,
"startchar": 977,
"endchar": 1009,
"start": 977,
"end": 1009,
"extendedFrom": "",
"predictedCategory": "",
"predictionProbability": "0",
"weight": 1,
"relScore": 0,
"type": ["shortcuts:/us/instance/identifier/hyperlink/http"],
"category": ["IDENTIFIER"],
"wikiId": "",
"relatedWikiIds": [],
"relatedEntities": [],
"showOnClick": [],
"context": "to pc...hanya dirumah    income $5000-$10000 permonth      
daftar disini : klik..    http://vemmabuilder.com/556710805      
http://vemmabuilder.com/556710805      anda akan diberi web site 
percuma,passt ..tu..  anda promosikan web",
"metaData": {
"linkHref": "http://vemmabuilder.com/556710805";,
"linkProtocol": "http",
"linkRel": "nofollow",
"linkTarget": "_blank",
"visible": "true"
}
 }
};
YAHOO.Shortcuts.headerID = "be534b76b4c7e7a4d4730360a31a36a9";bekerja mengikut waktu anda
 
pc to pc...hanya dirumah
 
income $5000-$10000 permonth
 
 
daftar disini : klik..
 
http://vemmabuilder.com/556710805 
 
 
http://vemmabuilder.com/556710805 
 
 
anda akan diberi web site percuma,passt ..tu..
anda promosikan web site anda seramai yang boleh
itu sahaja...amat mudah
SYRIKAT INI BERDAFTAR DIMALAYSIA
 
daftar segera secara percuma untuk menempah tempat anda didalam sistem VeMMA

 
sesugguhnya anda tidak akan kecewa!!!
daftar percuma dahulu dan lihatlah kehebatan program ini !!!   

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke