Saas bahoo

Love Daily SMS? Click here to join this
group<http://groups.yahoo.com/group/funlok/join/>

Bahooo aik gair mard ke sath sari raat ghar se bahar rahi, aur saas ne kuch
nahi kaha !! Kyon?
-
-
Sooncho
-
-
My bataoon
-
-
Kyon ki saas bi kabhi bahoo thi !
<http://smsguru.in/>

........................................... <http://smsguru.in/>

Can u think k

2+5=11 , kaise aye?

Socho-Socho

Nahi maluum?

Thoda aur dimag lagao

Abhi bhi nahi?

OK let me tell u k kaise aye

Are buddhu itna bhi nahi jante..

"GALTI SE"
<http://smsguru.in/>

........................................... <http://smsguru.in/>

Doggi
To
Muskura
Kum
Se
Kum
Aap
Par
Hai
Bheja
Sms
Ye
Jisne
Ge
Kaho
Bura bhala
Ko
Bande
Uss
Aap
Baad
K
Padhne
Ko
Sms
Iss

Confused naa?
Ab neechey <http://smsguru.in/> se padho........................................... More Hindi Jokes & Funny SMS for U !-) ( click on the link below )

| Ya Khuda teri
Khudai<http://smsguru.in/index.php/desi-jokes-funny-sms/ya-khuda-teri-khudai.html>
| kya aakhein 
hain<http://smsguru.in/index.php/desi-jokes-funny-sms/kya-aakhein-hain.html>
| magar 
kaise..<http://smsguru.in/index.php/desi-jokes-funny-sms/magar-kaise.html>
| YE shayari 
hain<http://smsguru.in/index.php/desi-jokes-funny-sms/ye-shayari-hain.html>
|


| aao aaj is sharab
ko<http://smsguru.in/index.php/desi-jokes-funny-sms/aao-aaj-is-sharab-ko.html>
| Rab se 
shikayat<http://smsguru.in/index.php/desi-jokes-funny-sms/rab-se-shikayat.html>
|
Propose <http://smsguru.in/index.php/desi-jokes-funny-sms/propose.html> | dava
& daru <http://smsguru.in/index.php/desi-jokes-funny-sms/dava-daru.html> |

...........................................................................................................................

** <http://groups.yahoo.com/group/funcrunch/join/>


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke