A Shiu\saidh, 's a h-uile duine,

Sgri\obh thu:

(Cuimnich, tha mi a' fuireach faisg air Reno, Nevada.  Remember, I live near
>Reno, Nevada.)  ;D

Seagh, agus tha mi a' fuireach ri taobh Loch Ontario. Chan e a' 
Ghaidhealtachd a th'ann an-seo, idir.

Yes, and I live beside Lake Ontario. This isn't the Gaidhealtachd by any 
stretch of the imagination!

For some reason at times like this I'm reminded of the children's hymn: 
"...like a little candle burning in the night, you in your small corner and 
I in mine."

Le du\rachd

Eideard


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to