Feasgar math a She˛nag, Aonghais, 's a h-uile duine,

Mo/ran taing airson do fhreagairtean mu dheidhinn "past tense of is."
Many thanks for your answers about....

Bha iad feumail, gu dearbh!
They were indeed helpful!

Tha am foghar ann an-seo.
Fall is here.

Bha i fuar ghaothach an-diugh, 's bha beagan uisge ann cuideachd.
It was cold and windy today, and there was a little rain also.

Bha sinn 'nar suidhe air beulaibh an teine feasgar.
We were sitting in front of the fire this evening.

Bha e blasda snog a-steach, ach bha e fuar a-muigh.
It was warm and nice inside, but it was cold outside.

Bha na cait againn 'nan cadal air beulaibh an teine.
Our cats were sleeping in front of the fire.

Oidhche mhath.

Siu\saidh

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to