At 03:00 PM 11/23/00 -0500, you wrote:
>Hello a h-uile duine
>
>
>Chan eil fhios 'm gu bheil iad cumanta, ach rannsaich mi anns na 
>faclairean agam agus lorg mi na facail seo:
Do you suppose our word ransack is derived from *rannsaich*?

Eilidh

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to