ednsue wrote:
> 
> Hallo Aonghais 's a h-uile duine,
> 
> >Tha mise ann cuideachd.
> 
> Tha mi toilichte 'gad leughadh!
> I'm happy to read you!

Hai a Shiùsaidh

  Tha mi toiliche 'gad leughadh cuideachd.

>
> Bha i coltach ris an t-Earrach ann an California a Tuath an-diugh. Bha i
> bla\th grianach! Chan 'eil gaoth ann cuideachd.

A bheil "blackouts" agad? (Dubh-a mach?) Tha mo mhac ann an California
a deas. Chan robh iad aige fhathast, ach tha iomaguin air.
> 
>
> 
> Feumaidh mi falbh o chionn's gum bheil e anmoch.
> I must go because it is late.

Tha thu ro thrang, a charaid.

Slàn
Les
______________________________________________________________________
Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.cadvision.com/gadalla1

     'Se 'n geamhradh luath an geamhradh buan.
       The early winter is a long winter.--Gaelic proverb
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to