ednsue wrote:
> 
> Hallo a h-uile duine,
> 
> Am bheil neach sam bidh a' cleachdadh iMac leis am browser seo?
> Is anyone using an iMac with this browser?
> 
> I tried to download/install the Opera 5 in Gaelic on my iMac and didn't have
> any luck although it did say that it was available for Macs...has anyone had
> any success doing it yet?
> 
> Tapadh leibh.
> Siu\saidh

Hallo a Shiusaidh,

Chan eil Opera Ga\idhlig airson Macs fhathast. Tha mi a' cleachdadh
Opera le Pentium aig mo mhac. Tha imac agam cuideachd.

Gaelic Opera isn't for Macs yet. I am using Opera with my son's Pentium.
I have an iMac too. 

Seo\nag
-- 
"Tìr gun chànan, tìr gun anam."
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to