como o estades a levar? (finalizado, pola metade, non puidestedes 
comezar polos exames ou outras razóns...)

saudos

mariano

Responderlle a