Mirando e navegando polas opci?ns xa me atopei con varios erros do tipo

Erro na an?lise XML: entidade non definida
Enderezo: chrome://messenger/content/preferences/offline.xul
Li?a 12, Columna 1:<prefwindow id="OfflineSettingsDialog" type="child"
^

O detector de versi?n predeterminada, o configurador de contas
inicial... tam?n cascan.

Algu?n sabe a que se debe isto? supo?o que algo falla noficheiro coa
traduci?n, pero como atopar este erro e solucionalo?

Por certo o erro que ti?a co minimize to tray (que ? deste mesmo tipo)
sego a telo, ten que ser un erro nalg?n ficheiro da traduci?n xa que s?
pasa co idioma galego.

Saudos

Responderlle a