Como o prometido ? d?beda, ah? o vai..

Traduci?n do Sunbird v0.5 realizada no Entrans de mancomun.org e usando 
as traduci?ns de Firefox e Thunderbird.

Para executar en galego usar o par?metro "-uilocale gl-ES"

Calquera informe de erros ser? benvido.

Sa?dos

P.D.: O luns espero poder enviar a do lightning (extensi?n para o 
Thunderbird co mesmo cometido que o Sunbird; pero integrada perfectamente)

-- 
Frco. Javier Rial Rodr?guez
Mancomun.org - Iniciativa Galega polo Software Libre
http://www.mancomun.org
softwarelibre at cesga.es


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gl-ES.xpi
Type: application/x-xpinstall
Size: 154644 bytes
Desc: not available
Url : 
http://mozdev.org/pipermail/galician/attachments/20070727/01f5f935/attachment-0001.bin
 

Responderlle a