> Ficheiro e Ferramentas te?en o atallo na F.
> Marce xa comentara algo sobre isto, se non me erro a s?a proposta era que
> usaba no canto de ferrametas, utilidades. Que me corrixa se me erro.

Acertas, pero non deixa de ser un hack (golpe de brosa).
Os atallos m?is com?ns de todos os programas de kde est? non ficheiro
kdelibs, por que son queredes consultar ( ou na marce's style guide).

Te?o o d?a complicado, at? outra

Responderlle a