B? d?a,

Estou tentando instala-lo paquete de galego para o meu Sunbird e seica hai 
alg?n problema, xa que logo, unha vez descargado o paquete, cando estou a 
instalalo non chega a pasa-lo test de compatibilidade. A versi?n do Sunbird que 
estou a empregar ? o 0.9.

Algunha idea do que pode estar a acontecer? Graci?as.

 
Apertas.
Xos? Lois

P Antes de imprimir este correo pensa se c?mpre facelo / 
P Antes de imprimir este correo piensa si es realmente necesario / 
P Before printing this e-mail make sure that is totally necessary


      
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: 
<http://www.mozdev.org/pipermail/galician/attachments/20081201/9f985019/attachment.html>

Responderlle a