Boas:
Grazas poro todo o taballo realizado.
Unha dúbida, isto que significa?
   4.7 -<!ENTITY pasteCmd.label      "Colar">
   4.8 +<!ENTITY pasteCmd.label      "Pegar">

Que colar pasa a ser pegar? (outra vez?)

Frco. Javier Rial escribiu:
> Lista dos últimos cambios en fennec e firefox 32x
> http://hg.mozilla.org/l10n-central/gl/rev/80edff3fb0fd
> 
> Ademais, acaban de publicar as datas para a saída do thunderbird 3 beta 3
> http://groups.google.com/group/mozilla.dev.l10n/browse_thread/thread/9081ffa9709d12e5
> 
> En principio, o que se di nese correo-e, é que hoxe é a data límite para 
> os 
> desenvolvedores para incluír novas cadeas e dentro de dúas semanas, o 16, 
> é a 
> data límite para os tradutores para ter traducido completamente.
> 
> Agora mesmo está ao 100% mais está pendente de corrixir os erros detectados 
> na 
> revisión da semana pasada.
> 
> Tamén, sacaron as datas para a primeira beta do Seamonkey 2.0:
> http://groups.google.com/group/mozilla.dev.l10n/browse_thread/thread/bf8cf5f1bfd9f4f3
> 
> As datas parecen ser as mesmas.
> 
> 
> De todas maneiras, supuestamente, abrirán un bug no cal cada idioma 
> indicará 
> cal é a última revisión de código a incluír nestas versións, de maneira 
> que 
> pode ser que haxa máis tempo.
> 
> 

Responderlle a