Ola a todos:

Visto en [1].
Hai datas para de conxelación de código e cadeas xa definitivas tanto para 
Fennec como para Firefox no repositorio 1.9.2.

Conxelación de cadeas:
- toolkit 1.9.2 conxelación cadeas, venres 4 setembro
- (Fennec) mobile-browser conxelación cadeas venres 4 setembro
- (Firefox) browser 1.9.2 conxelación cadeas lunes 14 setembro

A data de Fennec non é segura aínda ao 100%. As outras sí.

Conxelación código
Fennec 1.0x:
 o 14 setembro - conxelación beta 4
 o 18 setembro - saída da beta 4

Firefox 3.6:
   * 4 setembro - conxelación código
   * 14 setembro - conxelación cadeas
   * 21 setembro - conxelación código beta 1
   * 29 setembro - saída da beta 1
   * 12 outubro - conxelación código RC1
   * 20 outubro - saída RC1
   * Primeiros de novembro - versión final firefox 3.6

Abrirán fíos para optar a estas versión no medio dos períodos de 
conxelación 
das cadeas, polo que haberá que estar atento a facer o "opt-in" correspondente 
no fío. Evidentemente, para isto tamén haberá que ter o dashboard en verde.

Este é o momento para informar de erros, máis adiante será imposible 
corrixilos. No fío se pode ver canta xente está a usar as versión de testing 
destes futuros firefox 3.6..


[1]
http://groups.google.com/group/mozilla.dev.l10n/browse_thread/thread/0128c51fee7ca8ef#
-- 
Frco. Javier Rial Rodríguez                          
  
Técnico
Avda. de Vigo s/n Campus 15705  Santiago de Compostela (Galicia/ES)
Tel/ Fax: (0034) 981 569 810/ 981 594 616         <fjrial en cesga.es>

Responderlle a