Lista cos últimos cambios.

Contra o repositorio de fennec_mc en gl en l10n-central
http://hg.mozilla.org/l10n-central/gl/rev/f028b839fa66

Contra o repositorio de fennec_10x en gl en mozilla-1.9.2
http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.2/gl/rev/a036352986fe

Realmente non existe diferencia entre os dous, e como non me costa moito, vou 
mantendo os dous actualizados ao mesmo tempo.

Agora mesmo volve estar todo mozila en galego verde no dashboard
-- 
Frco. Javier Rial Rodríguez                          
  
Técnico
Avda. de Vigo s/n Campus 15705  Santiago de Compostela (Galicia/ES)
Tel/ Fax: (0034) 981 569 810/ 981 594 616         <fjrial en cesga.es>

Responderlle a