Actualizados ámbolos dous repositorios de firefox mobile, ou fennec ou mobile-
browser (como lle queirades chamar :) )

Listas cos últimos cambios:
fennec_mc:
http://hg.mozilla.org/l10n-central/gl/rev/c288ebdb3994

fennec10x:
http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.2/gl/rev/338bc7e457d0
http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.2/gl/rev/4d7869e659ec

Tamén corrixida unha cadea no seamonkey, que cambiara na versión en 
inglés[1], 
pero non o identificador:
http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/gl/rev/3942d7d1c7b7

Todo 100% traducido no dashboard[2]


[1]
http://groups.google.com/group/mozilla.dev.l10n/browse_thread/thread/68565136ea8da8a8#
[2]
http://hg.mozilla.org/l10n-central/gl/
-- 
Frco. Javier Rial Rodríguez                          
  
Técnico
Avda. de Vigo s/n Campus 15705  Santiago de Compostela (Galicia/ES)
Tel/ Fax: (0034) 981 569 810/ 981 594 616         <fjrial en cesga.es>

Responderlle a