Manuel Souto Pico escrebeu:
> No meu caso, curiosidade non me falta, ganas de facer cousas tampouco,
> e coñecementos non o sei porque tampouco sei qué tarefas exactamente
> hai que realizar (pero en calquera caso sempre se pode aprender, non?).
> Porén, e que o confirme ou desminta o resto da lista, creo que o/a
> coordinador/a  debería ser alguén que leve máis tempo colaborando co 
> proxecto, e con máis intensidade, tanto por ter máis bagaxe como por 
> ter demostrado un compromiso sólido e continuado que o/a faga merecer 
> tal posto. Eu animo a que se candidate xente que leva máis tempo e/ou 
> que coñeza ben o proceso.
>

Eu tamén penso que idealmente debería ser así; mais lembro que eu non 
levaba ningún tempo e o meu descoñecemento do proceso era absoluto cando
asumín a coordenación así que obxectivamente calquera persona desta rolda
sería mellor candidato do que eu era cando me tocou asumir ise rol :)

> 
> Eu isto pensábao con miras aos membros do noso grupo (galego), pero a iso
> acrecéntase, pois, o que di Suso, de miras á Fundación Mozilla. Se só
> aceptan alguén de perfil técnico, pois unha razón máis en contra miña,
> porque eu teño un perfil mixto pero veño do mundo da tradución, non da
> informática. Voume formando (comezo un curso de localización pola UOC este
> mes) pero a xulgar polo que di o Suso parece que sería complicado ser
> admitido como coordinador co meu perfil.
> 

Se cadra non me expliquei ben. As capacidades técnicas foron importantes no
seu día para desbloquear o problema da integración do galego no repositorio
oficial; mais unha vez que foi resolto o problema, agora o mais importante 
como dixen penso que é a capacidade social, comunicativa. Técnicamente só
hai que aprender catro comandos para enviar as traducións ao repositorio;
as dificuldades "técnicas" están mais no campo da tradución (conversións,
aplicación de tmx e similares) que no da informática. En todo caso nesto
último eu podo axudar.

> Sobre o de asumir tarefas asociadas á coordinación, alén de traducir e
> revisar, eu podo baleirar terminoloxía | xestionar memorias e dicionarios |
> facer probas con ficheiros e ferramentas | programar scripts | facer
> conversións e transformacións | facer testing, etc., ou se hai outras cousas
> que non saiba facer pero están ao meu alcance, aprendo encantado, pero pouco
> a pouco. Isto dígoo para quen saiba o que hai que facer pero non se
> candidate por ter medo de non poder con todo ou non ter tempo. Eu axudo.
> 
> Total, creo que teño máis prudencia que ganas.
> 

Que opine o resto da xente, pero se ninguén se candidata para facelo, penso 
que deberías animarte e asumir tí a coordenación. Claramente dispós tanto 
dos coñecementos técnicos (lingüísticos) como da capacidade comunicativa que
é precisa e con seguridade na Fundación Mozilla aceitarán a proposta que lle
fagamos dende a rolda. Ademais non detectei que tiveras conflictos co resto 
da xente, mais ben todo o contrario, e iso é bastante importante tamén. 

En todo caso, un coordenador en fase de aprendizaxe é mellor que ningún 
coordenador: a miña vontade para dar o relevo é firme e non ten volta atrás.

-- 
http://susinho.pagina.de/

Responderlle a