On Sun, 4 Jul 2010 14:50:49 +0300
Ali Işıngör <isin...@gmail.com> wrote:

> O gün bana *"İstediği kadar uçup kaçsın, ben kapalı kodlu bir yazılım
> kullanmaya karşıyım (bakınız bitkeeper).*" diye cevap veren sevgili
> Onur KÜÇÜK'ün düşüncelerini merak etmiyor değilim aslında :)...

 Sevgili Ali, fikrim değişmedi, hala karşıyım, ama kullanılacak aracın
kararını ben vermiyorum :)

 Bu konuda bir Özgür Yazılım kullanmayı isterim, ama diğer taraftan
Semen'in bu konuda çok araştırma yaptığını ve işimizi tam anlamıyla
görecek bir yazılım bulamadığını biliyorum. Bildiğim bir alan
olmadığı için de alternatif öneremiyorum.


-- 
 Onur Küçük                   Knowledge speaks,
 <onur.--.-.pardus.org.tr>            but wisdom listens

_______________________________________________
Gelistirici mailing list
Gelistirici@pardus.org.tr
http://liste.pardus.org.tr/mailman/listinfo/gelistirici

Cevap