Fatih Arslan wrote On 10/26/2011 02:45 PM:
> On Wed, Oct 26, 2011 at 10:20:13AM +0300, Gökçen Eraslan wrote:
>> Helo,
> 
> Merhaba,
>>
>> Bazı uygulamalar ncurses başlık dosyalarını /usr/include/curses.h olarak
>> değil de
>>
>> /usr/include/ncurses/curses.h
>>
>> ya da
>>
>> /usr/include/ncursesw/curses.h
>>
>> olarak dahil etmeye çalışıyorlar, bilmem hiç denk gelen oldu mu.
> 
> Bununla ilgili aşağıdaki sitede bir bilgiye denk geldim. Solaris ve bazı 
> kapalı
> makinelerdeki sorunları aşmak için ncurses/* dizine koyuluyormuş. Şu sitede:
> 
> http://invisible-island.net/ncurses/ncurses.faq.html
> 
> "Is the ncurses library compatible with my system?" başlığı altında 
> bulunabilir
> bu bilgi. 
> 
> Oradaki "--disable-overwrite" paramatresi ile derleyip denedim. O zaman
> başlıkları /usr/include/ncursesw/ altına atıyor doğrudan. Yani /usr/include
> altına hiç atmıyor. Bu da bizim bu paramtreyi kullanamayacağımız anlamına
> geliyor.
> 
> _ncursesw_ kelimesindeki "w" harfi de yine ncurses'deki "--enable-widec" ile
> sağlanan bir özellik. Wide-character özelliğini aktif hale getiriyor. Burada 
> tek
> sıkıntı aklıma gelen, /usr/include/ncurses/ linklenen bir uygulamanın aslında
> widechar kullanma isteği olmaması olabilir.  Gerçi ncurses paketimizin
> actions.py dosyasında şu yazıyor:
> 
> "symlink normal objects to widechar ones, to force widechar enabling "
> 
> Belki wide-char kullanamam özelliği zaten başten yok bizde. Emin olamadım 
> burada
> 
>>
>> Fedora'da[3] bunun için:
>>
>> # can't replace directory with symlink (rpm bug), symlink all headers
>> mkdir $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/ncurses{,w}
>> for l in $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/*.h; do
>>    ln -s ../$(basename $l) $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/ncurses
>>    ln -s ../$(basename $l) $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/ncursesw
>> done
> 
> Yukarıda söylediğim wide-char konusunda sıkıntı yoksa bence olabilir
> Sonuçta ne olsa yine /usr/include altındaki başlıklar kullanılacak. Fakat
> **Fedora** dışında başka bir dağıtımda bu symlinkleri kullananı görmedim.
> Baktıklarım Suse, Gentoo ve Archlinux. 
>

Metin bu senin paketin galiba, uygunsa yamalayabilirim paketi?

> Kolay gelsin
> 


-- 
Gökçen Eraslan

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
Gelistirici mailing list
Gelistirici@pardus.org.tr
http://liste.pardus.org.tr/mailman/listinfo/gelistirici

Cevap