Kurumsal2'de aşağıdaki paketleri üzerime alıyorum:
I am taking over following packages in Kurumsal2 (Corporate2):

lpsolve
eigen

--
 Bertan Gündoğdu
 TÜBİTAK - UEKAE / Pardus
_______________________________________________
Gelistirici mailing list
Gelistirici@pardus.org.tr
http://liste.pardus.org.tr/mailman/listinfo/gelistirici

Cevap