On Tue, Nov 01, 2011 at 01:31:18PM +0200, Gökhan Özbulak wrote:
>Sadece Çomar, Yalı gibi Pardus teknolojilerini git ile yöneteceğimizden yola 
>çıkarak -paketleri hariç tutuyorum- , Gitorious'u, barındırdığı özellikleri de 
>vurgulayarak Yalı üzeriden şöyle bir çalışma akışı ile önereceğim:
>
>Yalı'nın master'ı -ayrı branch'ler halinde- Gitorious'ta tutulur,  Pardus 
>projesi içinden ve gerekiyorsa dışarıdaki geliştiricilerimizden bir Yalı ekibi 
>oluşturulur [1], bu ekip yerellerinde çalışıp değişikleri doğrudan master'a 
>push ederler. Ekip dışındaki kullanıcılar Gitorious üzerinden projeye katkı 
>yapmak istediklerinde merge talebinden bulunur ve bu talep Gitorious üzerinden 
>tartışılabilir/incelenebilir, ör:[2]. Yalı ekibi uygun görürse değişiklikleri 
>master'a merge eder. Tüm kullanıcılar ayrıca Gitorious üzerinden veya RSS ile 
>tüm projelerin aktivitelerini takip edebilir, yapılan katkıları inceleyebilir. 
>İsteyen Yalı'yı ve diğer projeleri arayüzden kolayca klonlayarak çatallamaya 
>gidebilir. Tüm bu işlemler Gitorious'un arayüzü ile oldukça kolay yapılıyor. 
>Bu kolaylıklar özellikle topluluğun kullanımını ve gite adaptasyonu 
>kolaylaştıracaktır ve geliştirimi sosyalleştirecektir.

Gitorious'da zamanında bir sürü KDE projesi vardı. Hepsi bir süre sonra terk
edip kullanmamaya başladı. OBS Gitorious altında geliştiriliyordu, onlar bile
terk edip Github'a geçti. Semenin verdiği KDE ile ilgili belgeyi okudun mu ?
Orada Gitorious neden o kadar kötü olduğu yazılıyor (burada o yüzden yazmıyorum
şimdi dejavantajlarını)

Neyi kolaylaştırdığımız anlamıyorum ? Her yazdığım mesajda defalarca dile
getirdim, dile getirmekten de usanmayacağım. Geliştirici olacak adam, akıllı
teknoloji bu tarz şeylerle öğrenecekse öğrenmesin daha iyi bence.

>Git için web arayüzü topluluğun teknolojilerle daha rahat etkileşimde 
>bulunabilmesi ve katkı sağlayabilmesi için gerekli diye düşünüyorum yoksa 
>geliştiriciler için işler çoğunlukla cli'da dönecek. Gitorious, gitweb'e göre 
>bu kolaylığı/sosyalliği fazlasıyla sağlıyor.

Topluluk dediğin nedir merak ediyorum ? Kod yazmamış, "Ben pardus'a destek
vermek istiyorum" diyen kişileri mi kastediyorsun ? Onlara neden hizmet
edecekmiş gibi hissetmek zorundayım ben. Ben işimi adam gibi mail-listesi,
git araçları ile değil de, böyle web arayüzlerinden sırf "diğer işi
bilmeyen insanlar" daha iyi anlasın diye neden yapıyorum ?

-- 
Fatih Arslan
_______________________________________________
Gelistirici mailing list
Gelistirici@pardus.org.tr
http://liste.pardus.org.tr/mailman/listinfo/gelistirici

Cevap