Fatih Aşıcı wrote On 11/01/2011 09:50 PM:
> On Tue, 01 Nov 2011 21:28:19 +0200, Ozan Çağlayan <o...@pardus.org.tr>
> wrote:
>> On 01.11.2011 11:04, Fatih Aşıcı wrote:
>>> Öntanımlı olarak artık UTC kullandırtsak da senede iki defa aynı
>>> muhabbeti yapmasak?
>>
>> +1. Ama ayarını YALI'ya koyalım filan dediğimizde geçmiş tartışmada,
>> kullanım kolaylığı, bazı kararları bizim almamız filan gibi tartışmalar
>> çıkmıştı.
>>
>> Bence sormayalım bile, UTC gelsin..
> 
> Bence de.

Aynen.

-- 
Gökçen Eraslan

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
Gelistirici mailing list
Gelistirici@pardus.org.tr
http://liste.pardus.org.tr/mailman/listinfo/gelistirici

Cevap