On Thu, 03 Nov 2011 10:26:48 +0200
Fatih Aşıcı <fa...@pardus.org.tr> wrote:

> Wildcard kullanımını eklediğimizde çok da masraflı değil bence. 
> kernel-pae'de sadece "<ExcludeArch>arm*</ExcludeArch>" eklenecek. Tüm 
> arm ailesini listelemeye gerek yok.
> 

Zamanında böyle regex ifadeler yazalım diye bir patch yapmıştım, sonra geri
almıştım patch'i [1].

Ayrıca, daha optimize ikililer oluşturup hepsi için ayrı bir depo açacak
olursak (bence böyle yapsak daha iyi), şöyle mimari isimlerimiz olabilir:
cortex-a8, cortex-a9, cortex-a9-tegra2 ...

> > Düzenleyeyim, ardından yama yollayayım. O kısımlar ciddi bi' ele alınmalı
> > (içeri bash betiği yazdığım yerler bile var :) ).
> 
> O kısımları yeniden düşün bence :)

Ondan zaten bu kısımları elden geçirdikten sonra buraya patch atacağım :)

[1] http://liste.pardus.org.tr/gelistirici/2011-April/056187.html

-- 
Mehmet Emre Atasever <me...@pardus.org.tr>
__EOM

Attachment: pgp8dBMukluZg.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Gelistirici mailing list
Gelistirici@pardus.org.tr
http://liste.pardus.org.tr/mailman/listinfo/gelistirici

Cevap