03-11-2011 11:51 tarihinde, Serdar Dalgıç yazdı:
> On Thursday 03 November 2011 11:43:23 Metin Akdere wrote:
>> PEP-8 [0] için satır sayısı 79'u aşmayacak şekilde düzenledim yamayı.
>>
>> [0] http://www.python.org/dev/peps/pep-0008/
> 
> raise RepoError(_("Repository %s does not exist. Cannot get repo "
>               "URL.") % repo)
> 
> şeklinde yazmak yerine 
> 
> raise RepoError(_("Repository %s does not exist. Cannot get repo \
>               URL.") % repo)
> 
> yazmak daha doğru olmaz mı? önereyim dedim :)
> 

O şekilde kullanınca, mesaj ekrana yazdırılırken formatında aşağıdaki
gibi ekstra indentation meydana geliyor:

RepoError: Repository olmayan repo does not exist. Cannot get repo
             URL.


-- 
Metin Akdere

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
Gelistirici mailing list
Gelistirici@pardus.org.tr
http://liste.pardus.org.tr/mailman/listinfo/gelistirici

Cevap