Merhaba,

Aşağıdaki paketler bu gece kararlı depoya girecek:

x86_64
------
US chromium-browser-15.0.874.106-43-p11-x86_64.pisi

US freetype-2.4.6-51-p11-x86_64.pisi
US freetype-32bit-2.4.6-51-p11-x86_64.pisi
U  freetype-devel-2.4.6-51-p11-x86_64.pisi

US mplayer-0.0_20110105-149-p11-x86_64.pisi
US mplayer-gui-0.0_20110105-149-p11-x86_64.pisi

US nss-3.12.11-43-p11-x86_64.pisi
US nss-devel-3.12.11-43-p11-x86_64.pisi

US opera-11.52-37-p11-x86_64.pisi

US finch-2.10.0-53-p11-x86_64.pisi
US finch-devel-2.10.0-53-p11-x86_64.pisi
US libpurple-2.10.0-53-p11-x86_64.pisi
US libpurple-devel-2.10.0-53-p11-x86_64.pisi
US pidgin-2.10.0-53-p11-x86_64.pisi
US pidgin-devel-2.10.0-53-p11-x86_64.pisi

US polkit-0.102-8-p11-x86_64.pisi
US polkit-devel-0.102-8-p11-x86_64.pisi

US xorg-server-1.9.5-89-p11-x86_64.pisi
US xorg-server-common-1.9.5-89-p11-x86_64.pisi
US xorg-server-devel-1.9.5-89-p11-x86_64.pisi
US xorg-server-xdmx-1.9.5-89-p11-x86_64.pisi
US xorg-server-xephyr-1.9.5-89-p11-x86_64.pisi
US xorg-server-xvfb-1.9.5-89-p11-x86_64.pisi
US xorg-server-xvnc-1.9.5-89-p11-x86_64.pisii686
----
US chromium-browser-15.0.874.106-43-p11-i686.pisi

US freetype-2.4.6-51-p11-i686.pisi
U  freetype-devel-2.4.6-51-p11-i686.pisi

US mplayer-0.0_20110105-149-p11-i686.pisi
US mplayer-gui-0.0_20110105-149-p11-i686.pisi

US nss-3.12.11-43-p11-i686.pisi
US nss-devel-3.12.11-43-p11-i686.pisi

US opera-11.52-37-p11-i686.pisi

US finch-2.10.0-53-p11-i686.pisi
US finch-devel-2.10.0-53-p11-i686.pisi
US libpurple-2.10.0-53-p11-i686.pisi
US libpurple-devel-2.10.0-53-p11-i686.pisi
US pidgin-2.10.0-53-p11-i686.pisi
US pidgin-devel-2.10.0-53-p11-i686.pisi

US polkit-0.102-8-p11-i686.pisi
US polkit-devel-0.102-8-p11-i686.pisi

US xorg-server-1.9.5-89-p11-i686.pisi
US xorg-server-common-1.9.5-89-p11-i686.pisi
US xorg-server-devel-1.9.5-89-p11-i686.pisi
US xorg-server-xdmx-1.9.5-89-p11-i686.pisi
US xorg-server-xephyr-1.9.5-89-p11-i686.pisi
US xorg-server-xvfb-1.9.5-89-p11-i686.pisi
US xorg-server-xvnc-1.9.5-89-p11-i686.pisi


Kısaltmalar
-----------
 A - Yeni eklenen paket
 U - Güncelleme
 S - Güvenlik güncellemesi
 C - Kritik güncelleme

-- 
Metin Akdere

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
Gelistirici mailing list
Gelistirici@pardus.org.tr
http://liste.pardus.org.tr/mailman/listinfo/gelistirici

Cevap