Metin Akdere yazdı 03-11-2011 12:16 tarihinde:
> 03-11-2011 11:51 tarihinde, Serdar Dalgıç yazdı:
>> On Thursday 03 November 2011 11:43:23 Metin Akdere wrote:
>>> PEP-8 [0] için satır sayısı 79'u aşmayacak şekilde düzenledim yamayı.
>>>
>>> [0] http://www.python.org/dev/peps/pep-0008/
>>
>> raise RepoError(_("Repository %s does not exist. Cannot get repo "
>>               "URL.") % repo)
>>
>> şeklinde yazmak yerine 
>>
>> raise RepoError(_("Repository %s does not exist. Cannot get repo \
>>               URL.") % repo)
>>
>> yazmak daha doğru olmaz mı? önereyim dedim :)
>>
> 
> O şekilde kullanınca, mesaj ekrana yazdırılırken formatında aşağıdaki
> gibi ekstra indentation meydana geliyor:
> 
> RepoError: Repository olmayan repo does not exist. Cannot get repo
>              URL.

Bu durum için IRC'de Fatih Aşıcı ile en son "repo", "doc" gibi
ifadelerin kullanıcılar için pek bir şey ifade etmediğine, ve
çevirmenlerin de bu kelimelerde ikilemde kaldığına karar verdik.
Dolayısıyla bu satırları yamadan çıkarıyorum, değişikliği içeren yamanın
son halini de ekte gönderiyorum.

-- 
Metin Akdere
Index: pisi/db/repodb.py
===================================================================
--- pisi/db/repodb.py	(revision 38426)
+++ pisi/db/repodb.py	(working copy)
@@ -151,6 +151,9 @@
     return url in self.list_repo_urls(only_active)
 
   def get_repo_doc(self, repo_name):
+    if not self.has_repo(repo_name):
+      raise RepoError(_("Repository %s does not exist.") % repo)
+
     repo = self.get_repo(repo_name)
 
     index_path = repo.indexuri.get_uri()
@@ -178,6 +181,9 @@
 
   #FIXME: this method is a quick hack around repo_info.indexuri.get_uri()
   def get_repo_url(self, repo):
+    if not self.has_repo(repo):
+      raise RepoError(_("Repository %s does not exist.") % repo)
+
     urifile_path = pisi.util.join_path(ctx.config.index_dir(), repo, "uri")
     uri = open(urifile_path, "r").read()
     return uri.rstrip()

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
Gelistirici mailing list
Gelistirici@pardus.org.tr
http://liste.pardus.org.tr/mailman/listinfo/gelistirici

Cevap