19-01-2012 08:28, Uğur Çetin yazmış:
> NACK. Oyunun bu sürümün sunucu kodunda açık bulundu ve yeni sürümü
> çıktı. Bu hafta içinde de paketin yeni sürüme güncellemesini
> yapamayacağım. İsteyen herhangi biri paketi 1.1.5 sürümüne
> güncelleyebilirse ve bu haliyle depoya alabilirsek sevinirim. 

Oyunu, son güvenlik güncellemesini de içerek şekilde, son sürümüne
çektim. Bu haliyle depoya alabiliriz artık.

-- 
Metin Akdere


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
Gelistirici mailing list
Gelistirici@pardus.org.tr
http://liste.pardus.org.tr/mailman/listinfo/gelistirici

Cevap