* Pada kerajaan Mojopahit zaman bahula, tidak dibolehkan mengkritik raja
dan para pendawanya? Kalau mengkritik bisa dianggap menghina, rakyat harus
bisu, buta dan tuli terhadap apa yang diputuskan dan pelaksanaan politik
yang dijalankan dan diterapkan kepada masyarakat.  RI yang menjelma
menjadi NKRI  yang tidak lain dari rezim neo-Mojopahit, maka oleh sebab itu
perlu dibuat peraturan untuk melindungi kekuasaan kaum neo-Mojopahit. Di
kerjaan Thailand ada undang-undang demikian, beberapa hari lalu disahkan
undang-undang sejenis di Kamboja.*

Kirim email ke