جلسهٔ ۲۴۰ گروه کاربران گنو/لینوکس تهران در روز چهارشنبه، ۲۵ بهمن ماه از ساعت ۱۸ الی ۱۹ در محل شتاب‌دهنده دیموند به نشانی « تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، پارکینگ کتابخانه قلمچی » برگزار خواهد شد. شرکت در این رویداد همانند جلسات گذشته برای کلیه علاقه‌مندان، آزاد و رایگان می‌باشد.برگزار خواهد شد.

ارائه‌های این جلسه به شرح زیر می‌باشد:

ارائهٔ اول لاگ توسّط آقای مجمد مسلمی با موضوع PilotLogic CodeTyphon و ارائه دوم توسط آقای کسری احمدی با موضوع Code and Develop for embedded systems خواهد بود.
_______________________________________________
general mailing list
general@lists.tehlug.org
http://lists.tehlug.org/mailman/listinfo/general
unsubscribe: http://lists.tehlug.org/mailman/options/general

Reply via email to