Scripsit Sven Neumann
> On Wed, 2006-07-05 at 20:44 +0200, Henning Makholm wrote:

> > Related to this: While researching the format I discovered a buffer
> > overrun somewhere in the XCF parsing code. Is there a recommended way
> > to report security bugs confidentially?

> Please use Bugzilla as you have been told on #gimp.

Okay. You can't say I didn't try, then. #346742.

-- 
Henning Makholm     "Jeg har tydeligt gjort opmærksom på, at man ved at
          følge den vej kun bliver gennemsnitligt ca. 48 år gammel,
        og at man sætter sin sociale situation ganske overstyr og, så
      vidt jeg kan overskue, dør i dybeste ulykkelighed og elendighed."
_______________________________________________
Gimp-developer mailing list
Gimp-developer@lists.XCF.Berkeley.EDU
https://lists.XCF.Berkeley.EDU/mailman/listinfo/gimp-developer

Reply via email to