English please

2012/3/5  <jenfvrijhoe...@planet.nl>:
> Geachte Mevr./mijnh
>
> Ik heb op mijn computer Gimp geïnstalleerd
>
> Nu staat er in het boekje van de consumentenbond  (foto’s bewerken  stap
> voor stap ) op bladzijde 17 het volgende
>
> Het werkgebied van Gimp  bestaat uit drie losse vensters.
>
> Het middelste venster (het bewerkingsvenster) wordt gebruikt voor het
> bewerken van de foto.
> In het linkervenster staat de gereedschapskist met alle
> bewerkingsgereedschappen.
> Als u in het bovenste deel van dit venster op een knop klikt, verschijnen de
> mogelijkheden voor deze knop onder in het venster.
> In het rechtervenster staan de diverse instellingen-en informatievensters
> voor lagen, kanalen enzovoort.
> De losse vensters kunnen naar eigen wens worden aangepast.Soms ziet de
> vormgeving er anders uit dan u van Windows bent gewend, maar vaak blijkt de
> opzet van Gimp handiger en effectiever.
>
> Mijn probleem is echter dat het rechtervenster bij het opstarten van Gimp
> niet op mij scherm verschijnt
>
> Kunt u mij vertellen wat hiervan de oorzaak is ? want zo heb ik dus niets
> aan Gimp
>
> Bij voorbaat hartelijk dank
>
> met vriendelijke groeten  Jan Vrijhoeven
>
> e-mail adres  jenfvrijhoe...@planet.nl
>
>
> _______________________________________________
> gimp-docs-list mailing list
> gimp-docs-list@gnome.org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gimp-docs-list
>-- 
Alexandre Prokoudine
http://libregraphicsworld.org
_______________________________________________
gimp-docs-list mailing list
gimp-docs-list@gnome.org
http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gimp-docs-list

Reply via email to